Monthly Archive: wrzesień 2021

Biblia Jerozolimska od strony naukowej

Choć dla wielu osób nauka i wiara to dwie zupełnie przeciwstawne wartości, to nietrudno odnieść wrażenie, że Biblia Jerozolimska w pewnym sensie łączy je ze sobą. Widać to na przykładzie przypisów, które mają tu bardzo zwięzłą, wręcz naukową postać.

Biblia Jerozolimska i jej wkład w nauczanie Kościoła

W Biblii Jerozolimskiej można znaleźć pełnię neokatechumenalnej wykładni Kościoła. Nic w tym dziwnego – jest to przecież przekład, za którym stoi właśnie Droga Neokatechumenalna, a więc wspólnota osób duchownych i świeckich, która jest odpowiedzialna za nowy powiew wiary w kościele rzymskokatolickim. I właśnie dlatego przekład ten jest ukierunkowany nie tylko na wiedzę teologiczną, ale też na tło naukowe.

Jak połączyć teologię z nauką?

Na przykładzie Biblii Jerozolimskiej doskonale widać, że kwestie nauki i wiary można z powodzeniem połączyć. W pojawiających się w niej przypisach znaleźć można mnóstwo treści dotyczących tła historycznego opisywanych wydarzeń, ale też naukowego wyjaśnienia niektórych z nich. Niektóre z tych przypisów są ukierunkowane na konkretne fragmenty biblijne, co w znacznym stopniu ułatwia odczytywanie głębi jej treści.

Podsumowując, Biblia Jerozolimska to przekład wręcz rewolucyjny, który pozwala w zupełnie nowy sposób spojrzeć na wydarzenia, które miały miejsce w starożytności, w nowożytnych czasach Chrystusa, a nawet w latach prześladowań Jego apostołów i uczniów. Zobacz: https://www.meritohurt.pl/pismo-swiete/biblia-jerozolimska-paginowana,11183,1.html