Monthly Archive: lipiec 2020

Święta Natalia męczennica

Dla osoby wierzącej powierzenie wielu spraw życiowych jest naturalne albo być takie powinno. Osoby wierzące słabiej powinny spróbować zawierzyć swoje troski i zmartwienia opatrzności oraz patronom, którzy opatrzność reprezentują. Dotyczy to szczególne spraw ważnych, takich, które mogą zaważyć na całym życiu. Do takich spraw zaliczymy z pewnością małżeństwo.

Święta Natalia – patronka małżeństw

Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety uświęcony przez Boga. Sam fakt sakramentalnego uświęcenia, nie oznacza, że małżeństwo będzie udane. Bez zaangażowania małżonków nie ma na to szans. We współczesnym świecie jest to tym trudniejsze, że dla naszych bliskich, a w tym i dla współmałżonków mamy coraz mniej czasu. W takich okolicznościach dobrze jest powierzyć swoje małżeństwo świętej Natalii. Dzięki jej wsparciu łatwiej będzie przetrzymać gorsze momenty we wspólnym życiu małżeńskim.

Kim była święta Natalia?

Święta Natalia była żoną świętego Adriana, męczennika za wiarę, który został zabity w czasach prześladowań chrześcijan. Święty Adrian był żołnierzem (oficerem) rzymskiej armii. Za przyznanie się przed cesarzem do wiary w Jezusa został skazany na męki oraz śmierć przez spalenie. Święta Natalia wbrew straży i zakazom cesarskim odwiedzała swego męża w więzieniu, aby dodawać mu otuchy, natomiast podczas egzekucji, według niektórych podań rzuciła się na płonący stos męża. Święta Natalia wolała zginąć niż pozostawić w cierpieniu męża, co jest wystarczającym świadectwem za tym, że święta Natalia jest idealną patronką.