Monthly Archive: lipiec 2018

Kapliczka z figurka Matki Boskiej zna ciekawe historie

Elementem charakterystycznym dla polskiego krajobrazu są przydrożne kapliczki, w których ustawia się figury świętych lub wiesza obrazy z ich wizerunkiem. Wędrując po wsiach można spotkać również pięknie rzeźbione postaci w kamieniu lub drewnie. Ustawieni tam święci mają za zadanie czuwać nad wędrowcami i sprzyjać ich szczęśliwym powrotom do domów.

Odziedziczone świadectwo wiary

Figura Matki Boskiej ustawiana jest również w przydomowych ogródkach. W ten sposób mieszkańcy wsi dają swoje świadectwo wiary. To ich spuścizna po przodkach i dziedzictwo tradycji. Widząc ją przed domem nikt nie ma wątpliwości, że mieszka tak rodzina katolicka.
Figura Matki Boskiej skupia wokół siebie rodzinę i znajomych, którzy chcą wspólnie celebrować ważne daty w kalendarzu świat religijnych. Przychodzą do niej ze swoimi problemami, szukając wsparcia dla siebie i swoich bliskich.

Gdzie ustawia się figurkę Matki Boskiej?

Sposobów na to, by figurka Matki Boskiej została w godny sposób wyeksponowana jest wiele. Jednym z nich są tradycyjne kapliczki stawiane przed domem lub przy drogach. Można wykorzystać również elementy krajobrazu. Pięknym tłem będą np. rosnące w ogrodzie kwiaty.
Kapliczkę, w której stanie figurka Matki Boskiej (znajdziesz tu różne wymiary) można też wkomponować w rosnące opodal drzewo. Dawniej wykorzystywano do tego przydrożne lipy. Na takie elementy dawnej małej architektury sakralnej można natknąć się również dzisiaj. Stare kapliczki pamiętają zamierzchle czasy, były świadkami ciekawych historii i wysłuchały wiele modlitw.

Ta wiekowość dodaje im uroku i sprzyja głębokiej refleksji. Patrząc na starą figurkę zastanawiamy się, z jakim sprawami przed laty przychodzili tu mieszkańcy pobliskiej wsi i jak toczyły się ich losy. Próbujemy zestawić je z własnym życiem. Robimy podsumowanie własnych działań i rozważamy, czy były one słuszne i zgodne z naszym sumieniem.