Monthly Archive: czerwiec 2018

Krzyż świętego Benedykta – co powinniśmy o nim wiedzieć?

Krzyż to nieodłączny symbol chrześcijaństwa, będący zarazem dogmatem naszej religii. Obecne czasy są wyzwaniem dla chrześcijan, których wiara często poddawana jest próbom. Czy krzyż może w jakiś sposób pomóc? W połączeniu z modlitwą i życiem w zgodzie z Ewangelią z pewnością będzie nam pomocą w codziennych zmaganiach.

Czym jest krzyż św Benedykta?

Dostępny w Meritohurt krzyż z wizerunkiem Benedykta jest wpisany w medalik, który nosimy na piersi. Skutki noszenia medalika przejawiają się w płynących łaskach, uzdrowieniach cielesnych, a przede wszystkim ochronie przed złym duchem i wszelkimi niebezpieczeństwami.

Nie należy jednak traktować medalika jako amuletu! Pozbawiony mocy modlitwy, nie jest bowiem niczym innym, jak tylko kawałkiem metalu. To modlitwa, tak noszącej go osoby, jak i całego kościoła, jest kluczem do dostąpienia łask.

Medalik z krzyżem św Benedykta i jego znaczenie

W medalik wpisany jest krzyż, a pomiędzy jego ramionami znajdują się litery C S P B, oznaczające „Crux sancti Patris Benedicti” – Krzyż świętego ojca Benedykta. Dalej, na pniu krzyża, widnieją następujące litery C S S M L, czyli „Crux sancta sit mihi lux”, co oznacza Krzyż święty niech mi przyświeca. Kolejnymi literami, które znajdują się na poprzecznych ramionach krzyża, są N D S M D, wyrażające „Non draca sit mihi lux” – niech szatan nie będzie mi przewodnikiem. Z kolei dookoła medalu przeczytać możemy napis „niech jego obecność broni nas w godzinę śmierci”, a na drugiej stronie „idź precz szatanie, nie nakłaniaj mnie do złego” oraz „złe rzeczy czynisz, pij sam swoją truciznę”.

Czy to rzeczywiście działa?

Jak wspomniano wyżej, nie może być mowy o magicznym i niejako automatycznym spływaniu łask za pomocą samego medalika. Kluczową rolę odgrywa moc modlitwy. Zakładając na szyję medalik z krzyżem św Benedykta oddajemy się tym samym wstawienniczej modlitwie Kościoła.

Tylko żarliwe oddanie się Panu Bogu, modlitwa oraz życie w zgodzie z Ewangelią sprawią, że medalik z krzyżem św Benedykta, który nosimy na piersi, ujawni swoją ochronną moc i pomoże zwalczać wszelkie pokusy i działania złego ducha.