Monthly Archive: październik 2017

Skąd wywodzi się krzyż maltański?

Krzyż maltański: https://www.czarymary.pl/p_875733_krzyz_maltanski, zwany też niekiedy krzyżem kawalerskim bądź krzyżem cnót rycerskich, to jeden z najbardziej kojarzonych wariantów tego popularnego symbolu. Wystarczy wspomnieć, że w Polsce stanowi obecnie znak Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, co więcej – obecny jest w herbach wielu polskich miast (vide np. Elbląg, Starogard Gdański albo Wejherowo).

krzyż maltańskiBizantyjskie początki

Początków wykorzystania krzyża maltańskiego należałoby szukać w symbolice bizantyjskiej, mniej więcej w VI w. Jakkolwiek jako symbol Zakonu Maltańskiego został on oficjalnie zatwierdzony dopiero przez papieża Sykstusa V w 1589r., znaczną popularyzację zawdzięcza benedyktynom, używającym go co najmniej od 1023r. To oni właśnie przejęli opiekę nad nowo powstałym wtedy bractwem przedstawicieli Republiki Amalfi (1070r.) – które to bractwo dało zaś początek zakonowi joannitów.

Znaczenie

Wiadomo, że w sztuce alchemicznej krzyż maltański stosowany był jako znak ognia. Jego cztery ramiona rozumie się jako cztery cnoty, czyli wierność, honor, przezorność i wstrzemięźliwość zaś osiem zakończeń krzyża oznacza Osiem Błogosławieństw, osiem cnót rycerskich bądź osiem jerzyków, na które podzielony jest Zakon Maltański.

Niezwykły medalik…

medalik św benedyktaKatolikom na całym świecie znany jest tzw. Medalik św Benedykta dostępny na Meritohurt.pl. Za sprawą niezwykłego życia tego mnicha, medalion owiany jest niezwykłą aurą swojej wielowiekowej mocy, jako pośrednika w otrzymywaniu łask Bożych. Na medaliku znajduje się opatrzony modlitwami krzyż, który był obiektem ogromnej czci św. Benedykta. Znana jest historia, w której mnich wykonując znak krzyża, rozbił na oczach innych kielich z trucizną. Cuda towarzyszące św. Benedyktowi, oraz historie ludzi, którzy postanowili zawierzyć sile tego medalionu są naprawdę niezwykłe.

Historia św. Benedykta

Św Benedykt młodość spędził w Nursji. Później, kierując się poleceniem ojca wyjechał do Rzymu aby studiować, jednak życie studenckie okazało się dla niego zbyt mocno przepełnione zagrożeniami natury duchowej. Benedykt postanowił wtedy żyć w odosobnieniu i zamieszkał w dolinie Tybru. Nieukończenie studiów nie miało jednak przełożenia na jego wiedzę, gdyż miał on rozległe rozeznanie zarówno w prawie rzymskim, jak i innych ówczesnych gałęziach nauki. Benedykt znany był z tego, że przez całe jego życie towarzyszyły mu cuda. Wielu, widząc Benedykta jak ten żyjąc w odosobnieniu, umartwiając się, zbliża się coraz bardziej do Boga, poszło jego śladem. W ten sposób powstał Zakon Benedyktynów, kierujący się umiarem, a za cel stawiający sobie służbę Bogu.

Medalik św Benedykta

Osoby noszące medalik mówią o ochronie przed nieszczęściami oraz diabłem. Istnieją liczne przypadki nawróceń u osób noszących medalik. Wiele z tych historii to nawrócenia niemal przed samą śmiercią. Nie można w żadnym wypadku traktować medalika jakby był czymś w rodzaju talizmanu. Musimy pamiętać, że jakiekolwiek łaski otrzymujemy, pochodzą one zawsze tylko i wyłącznie od Boga.