Skąd wywodzi się krzyż maltański?

Krzyż maltański: https://www.czarymary.pl/p_875733_krzyz_maltanski, zwany też niekiedy krzyżem kawalerskim bądź krzyżem cnót rycerskich, to jeden z najbardziej kojarzonych wariantów tego popularnego symbolu. Wystarczy wspomnieć, że w Polsce stanowi obecnie znak Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, co więcej – obecny jest w herbach wielu polskich miast (vide np. Elbląg, Starogard Gdański albo Wejherowo).

krzyż maltańskiBizantyjskie początki

Początków wykorzystania krzyża maltańskiego należałoby szukać w symbolice bizantyjskiej, mniej więcej w VI w. Jakkolwiek jako symbol Zakonu Maltańskiego został on oficjalnie zatwierdzony dopiero przez papieża Sykstusa V w 1589r., znaczną popularyzację zawdzięcza benedyktynom, używającym go co najmniej od 1023r. To oni właśnie przejęli opiekę nad nowo powstałym wtedy bractwem przedstawicieli Republiki Amalfi (1070r.) – które to bractwo dało zaś początek zakonowi joannitów.

Znaczenie

Wiadomo, że w sztuce alchemicznej krzyż maltański stosowany był jako znak ognia. Jego cztery ramiona rozumie się jako cztery cnoty, czyli wierność, honor, przezorność i wstrzemięźliwość zaś osiem zakończeń krzyża oznacza Osiem Błogosławieństw, osiem cnót rycerskich bądź osiem jerzyków, na które podzielony jest Zakon Maltański.